La Marcona :

Aquesta dona que podeu observar a la vostra dreta és Rosa Cortés Marcó, de Víctor Consorte, i per tots més coneguda com La Marcona. Va nàixer a Callosa d'en Sarrià, per l'any 1916, però els seus pares van emigrar a França, i es van establir a la ciutat de Lyon. De ben joveneta ja tenia afició pel ball en general, i per les danses en particular.

Durant més de quaranta anys va estar treballant en una fàbrica francesa, i allà va conéixer el qui més tard seria el seu marit Víctor, amb qui tindria una filla.

Tots els anys, fins que la salut li ho va permetre, La Marcona venia des de Lyon, expressament per a ballar les Danses. Es quedava a la casa que tenien els seus pares, fins que fou enderrocada, i es quedava a la Fonda Galiana.

De jove, eixia a ballar acompanyada d'algun home que s'oferia, però als últims anys ballava sola, això sí, amb les seues sabates de taló alt i el seu característic vestit blanc (que només feia servir per a ballar).

La foto està feta en 1991, i ve amb una dedicatòria a la seua amiga Pepa Solbes: "Señora Solbes, le ofrezco esta foto para darle las gracias por toda la molestia que le doy todos los años. Rosa Cortés-Marcó, de Víctor Consorte, 1-10-91".

Va morir l'any 2000, a l'edat de vuitanta-quatre anys, prop de la data de les danses.

 

la marcona