Àrea de documentació:

En aquest espai podeu trobar material de referència sobre les danses. Pot resultar-vos d'interés per realitzar treballs o per conéixer més a fons les danses del nostre poble. Aquest espai està obert a qualsevol ampliació. Pretén ser una base documental sobre material escrit publicat en diversos mitjans. Si creieu que falta alguna referència d'importància poseu-vos en contacte amb el webmàster.

Si esteu treballant en algun projecte de recerca vos agraïria moltíssim que una vegada lliurat i avaluat, l'enviàreu per a la seua publicació en aquest espai.

Gràcies per la vostra col·laboració.

Sobre "La Marcona":

  • La Marcona, Breu biografia de Rosa Cortés-Marcó, La Marcona.

Articles sobre les danses publicats:

Algunes obres que podeu trobar d'interés:

  • Bibliografia d'interés. Un recull de bibliografia on apareixen les danses de Callosa, en estudis de cultura popular, i documents científics o relacionats.

Fullets publicats per l'ajuntament:

Feu clic damunt de les imatges per descarregar-vos el fullet.

 

1989
1990
1991
1992
No disponible.
No disponible.
No disponible.
1993
1994
1995
1996
No disponible.
No disponible.
1997
1998
1999
2000
No disponible.
2001
2002
2003
2004
No disponible.
2005
No disponible.