Secció de Bibliografia

Publicacions sobre els costums de Callosa:

  • “De la Marina i Muntanya”, Adolf Salvà i Ballester.
  • “Les danses de Callosa, entre la conservació i la renovació”, del llibre de Festes de Callosa d’en Sarrià del 1999, Joan-Lluís Monjo i Mascaró.

Publicacions d'investigació de la cultura popular:

  • Pardo, Fermín i J. Ángel Jesús-Maria (2001): "La Música popular en la tradició valenciana", Institut Valencià de la Música, Generalitat Valenciana.
  • Flores i Abat, Lluís-Xavier (coord.) (2000-2002): "Revista Valenciana de Folclore" (números 1, 2 i 3), Associació d'Estudis Folclòrics, Grup d'Alacant.
  • Flores i Abat, Lluís-Xavier (coord.) (1999): "Miscel·lània (1993-1999). Cultura Popular i tradicional valenciana", número 2, Associació d'Estudis Folclòrics, Grup d'Alacant. En aquesta última obra podem trobar l'article escrit per Joan-Lluís Monjo i Mascaró i publicat al llibre de festes de Callosa: "Les danses de Callosa, entre la conservació i la renovació".